Julia Skóra

menedżer

Julia Skóra

Menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych. Odpowiada za projekty dotyczące sporządzania i weryfikacji dokumentacji oraz przeprowadzania analiz danych porównawczych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach dużych grup kapitałowych m.in. z branży motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej czy produkcyjnej. Współpracuje z klientami w zakresie cen transferowych na etapie dokumentacji lokalnych, analiz benchmarkingowych i dokumentacji grupowych zarówno na bazie przepisów obowiązujących przed 2017 r., jak i po 2017 r. oraz na podstawie nowelizacji z 2019 r.

Przygotowuje opinie podatkowe i wspiera klientów przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych. Bierze udział w przeglądach podatkowych i due diligence związanych z CIT.