Oferta przygotowania umów datio in solutum

Każdy dealer sprzedaje auta, przyjmując w rozliczeniu używane samochody klientów. Odpowiednia kolejność zawierania umów, w tym zawarcie umowy o charakterze datio in solutum, może przynieść wymierne korzyści podatkowe, które nawet w przypadku mniejszych firm dealerskich są liczone w dziesiątkach tysięcy złotych w skali roku.

Odkupując samochód od osoby prywatnej (a ściślej: od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT), dealer zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości pojazdu. Podatek ten należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zakupu pojazdu. Obowiązku zapłaty podatku można jednak uniknąć w jednej konkretnej sytuacji. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym artykule.

  • Wielu dealerów, którzy sprzedają auto klientowi, odkupują od niego pojazd używany, nie stosuje rozwiązania, które mogłoby przynieść im znaczne korzyści podatkowe.
  • Firma, która realizuje 100 takich transakcji w ciągu roku, może zaoszczędzić blisko 100 000 zł!
  • Wdrożenie umów datio in solutum jest w pełni uzasadnione ekonomicznie i prawnie, co potwierdzają organy podatkowe.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy przy wdrożeniu procesu wykorzystującego umowy datio in solutum, w tym kompleksowego przygotowania umów, zostaw swoje dane poniżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem wysłanym za pomocą powyższego formularza kontaktowego. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.*

* Informacja o ochronie danych osobowych