Dla mediów

Zapraszamy do kierowania zapytań prasowych. Służymy także pomocą w uzyskaniu komentarzy naszych ekspertów, m.in. w poniższych tematach.

Podatek VAT​

Podatki dochodowe

Zmiany w podatkach

Podatki dochodowe

Akcyza

Derogacje VAT

Leasing i wynajem

Ubezpieczenia

Schematy podatkowe

Ceny transferowe

Podatek od nieruchomości

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prawo pracy

Prawo autorskie

Prawo budowlane

Ordynacja podatkowa

Innovation Box

Ulga B+R

Podatek u źródła

Jednolity Plik Kontrolny

Ulga na złe długi

Restrukturyzacje przedsiębiorstw

Prawo korporacyjne (prawo spółek)

White collar crimes

Prawo regulacyjne (recykling, paliwa)

Kodeks karny skarbowy

Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne

Zapytania w powyższych tematach (i pozostałych zagadnieniach prawno-podatkowych) prosimy kierować na adres: kontakt@gtakademia.pl.

W celu usprawnienia współpracy, maile z zapytaniami powinny zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji, dane kontaktowe oraz planowaną datę publikacji lub oczekiwany termin przygotowania odpowiedzi.