Ceny transferowe

W ostatnich latach przepisy dotyczące Cen Transferowych ulegały znaczącym modyfikacjom. W związku z tym zmieniały się również wymogi stawiane przed przedsiębiorcami, a obowiązek posiadania dokumentacji Cen Transferowych zaczął dotyczyć nawet mniejszych podatników.

Oferujemy pomoc w zakresie stosowania przepisów dotyczących Cen Transferowych, która polega m.in. na:

1. Weryfikacji, czy na Twojej firmie ciąży obowiązek opracowania dokumentacji Cen Transferowych

2. Ustaleniu, czy posiadana przez Ciebie dokumentacja Cen Transferowych spełnia wymogi określane przez aktualne przepisy.

3. Przygotowaniu analiz benchmarkingowych, dzięki którym wykażesz rynkowość transakcji wewnątrzgrupowych.

4. Dostarczeniu informacji, czy możesz skorzystać ze zwolnienia dla transakcji krajowych, spełniając wszystkie warunki ustawowe.

5. Analizie, czy rentowność Twojej działalności mieści się w przedziale rynkowym.

6. Sporządzeniu kompletnej dokumentacji Cen Transferowych uwzględniającej specyfikę branży.

7. Wypełnieniu lub weryfikacji poprawności wypełnienia formularzy TPR.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem wysłanym za pomocą powyższego formularza kontaktowego. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.*

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.* Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

* Informacja o ochronie danych osobowych