Katarzyna Jessa

adwokat, mediator

Katarzyna Jessa

Starszy prawnik, adwokat, mediator. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z sektora nieruchomościowego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych ze szczególnym uwzględnieniem sporów cywilnych, gospodarczych i administracyjnych w obszarze nieruchomości i budownictwa. Wspiera klientów w kompleksowej obsłudze korporacyjnej, w tym w zakresie rejestracji, restrukturyzacji i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Praktykę zawodową prowadzi przede wszystkim w następujących obszarach prawa:

  • Postępowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego, organami administracji architektoniczno-budowlanej, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Transakcje związane z obrotem nieruchomościami
  • Obsługa prawna procesu budowlanego (reprezentacja deweloperów, inwestorów, generalnych wykonawców)
  • Postępowania restrukturyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji w zakresie nieruchomości
  • Doradztwo prawne związane z połączeniami i przekształceniami podmiotów gospodarczych
  • Doradztwo i negocjacje w sytuacji niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością

Jako mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, wykorzystuje doświadczenie i nabyte umiejętności wspierając klientów w procesach negocjacji umów oraz porozumień. Jest również mediatorem Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego, w ramach którego wspiera polubowne metody rozwiązywania sporów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała na Université de Montpellier we Francji. Aktualnie jest słuchaczką podyplomowych studiów z zakresu zarządzania restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.