Opracowanie procedury i instrukcji AML

Każdy firma, która przyjmuje od klientów płatności gotówkowe o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, jest instytucją obowiązaną, która – zgodnie z przepisami ustawy AML – musi stosować właściwe środki bezpieczeństwa finansowego. O zrealizowaniu przez nią tego obowiązku świadczy przedsięwzięcie określonych działań identyfikacyjnych, weryfikacyjnych, oceniających i monitorujących. Drugim istotnym obowiązkiem firmy – instytucji obowiązanej – jest rozpoznanie ryzyka (i ocena jego poziomu) prania pieniędzy związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Dodatkowe obowiązki wynikające z Ustawy mogą ciążyć na firmie również w sytuacji, gdy świadczy ona usługi w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych, np. dla innych podmiotów z grupy.

Jeśli firma nie przyjmuje (lub nie chce przyjmować) płatności gotówkowych o równowartości co najmniej 10 tys. euro niezbędna jest uchwała zarządu oraz instrukcja dotycząca przyjmowania płatności gotówkowych.

PROCEDURA AML 

Jeśli firma przyjmuje płatności gotówkowe o równowartości co najmniej 10 tys. euro potrzebne są:

  • Procedura przyjmowania płatności gotówkowych
  • Zasady identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego (oraz weryfikacji otrzymanych danych)
  • Karta oceny ryzyka klienta i transakcji
  • Dokumentacja dotycząca weryfikacji
  • Ocena ryzyka (nie rzadziej niż co 2 lata)
  • Cykliczne szkolenia pracowników
INSTRUKCJA AML

Jeśli firma nie przyjmuje (lub nie chce przyjmować) płatności gotówkowych o równowartości co najmniej 10 tys. euro potrzebne są:

  • Uchwała zarządu dotycząca płatności gotówkowych
  • Instrukcja dotycząca przyjmowania płatności gotówkowych
  • Ocena ryzyka po 2 latach od przyjęcia ostatniej płatności nadprogowej

Jesteś zainteresowany ofertą?

Pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem wysłanym za pomocą powyższego formularza kontaktowego. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.*

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.* Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

* Informacja o ochronie danych osobowych