AML

Kopiowanie i przechowywanie kopii dowodów osobistych klientów. Kiedy możliwe?

dowód osobisty

Pytanie o to, czy kopiowanie dowodów osobistych klientów przez instytucje obowiązane i przechowywanie ich kopii na potrzeby związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML jest dopuszczalne również w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, powraca w debacie publicznej co jakiś czas, a rozstrzygnięcie tej kwestii nastręczało i nadal nastręcza pewnych trudności. Pomocnych wskazówek w …

Kopiowanie i przechowywanie kopii dowodów osobistych klientów. Kiedy możliwe? Czytaj więcej >>

Środki bezpieczeństwa finansowego w AML. Jak identyfikować klienta i weryfikować jego dane?

Każdy dealer, który przyjmuje od klientów płatności gotówkowe o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, jest instytucją obowiązaną, która – zgodnie z przepisami ustawy AML – musi stosować właściwe środki bezpieczeństwa finansowego. O zrealizowaniu przez niego tego obowiązku świadczy przedsięwzięcie określonych działań identyfikacyjnych, weryfikacyjnych, oceniających i monitorujących. Drugim istotnym obowiązkiem dealera – instytucji …

Środki bezpieczeństwa finansowego w AML. Jak identyfikować klienta i weryfikować jego dane? Czytaj więcej >>

Przepisy AML. Czy dealer może wyeliminować płatności gotówkowe?

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) wpływają na obowiązki dealerów zarówno wtedy, gdy posiadają oni status instytucji obowiązanej, jak i wtedy, gdy takiego statusu nie mają. Oczywiście ze znacznie szerszym zakresem czynności muszą liczyć się te firmy, które pełnią rolę instytucji obowiązanej. Całkowite wyeliminowanie płatności gotówkowych jest niemożliwe, ale ich ograniczenie …

Przepisy AML. Czy dealer może wyeliminować płatności gotówkowe? Czytaj więcej >>