Prawo

Zwrot dofinansowania covidowego z FGŚP. Przedsiębiorcy dostają nakazy zapłaty

Wojewódzkie urzędy pracy domagają się zwrotu przyznanych środków od niektórych przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami covidowego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ratowanie miejsc pracy. Urzędy wnoszą pozwy szczególnie w trybie postępowania upominawczego, w ramach którego sądy orzekają bez przeprowadzania rozprawy. Pojawiły się też pierwsze rozstrzygnięcia – niekorzystne dla przedsiębiorców. Mogą oni jednak wnieść zaskarżenie, …

Zwrot dofinansowania covidowego z FGŚP. Przedsiębiorcy dostają nakazy zapłaty Czytaj więcej >>

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu

WSA w Warszawie w wyroku z marca 2024 r. odpowiedział na pytanie spółki reprezentowanej przez Gekko Taxens, czy w przypadku gdy od momentu wystawienia przez dostawcę faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynie więcej niż 30 dni (w aktualnym stanie prawnym – 60 dni), będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia …

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu Czytaj więcej >>

Zmiany dotyczące zasiłku chorobowego. Jakie skutki dla pracodawców i pracowników?

W ramach przedwyborczych obietnic zawartych w „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów”, Koalicja Obywatelska zapowiedziała zmiany w finansowaniu zasiłku chorobowego, który miałby być wypłacany przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim. Choć szczegóły planowanych zmian nie są jeszcze znane, warto przeanalizować potencjalne konsekwencje tego rozwiązania – tym bardziej, że zarówno …

Zmiany dotyczące zasiłku chorobowego. Jakie skutki dla pracodawców i pracowników? Czytaj więcej >>

Zbycie samochodu przed złożeniem wniosku o rejestrację – co na to nowelizacja?

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Zmieniły one spojrzenie na kwestię rejestracji pojazdu. W związku z nowelizacją pojawia się wiele pytań, m.in. czy właściciel pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację przed jego zbyciem, jeżeli nastąpi ono jeszcze przed upływem terminu na złożenie wniosku o …

Zbycie samochodu przed złożeniem wniosku o rejestrację – co na to nowelizacja? Czytaj więcej >>

Zakończono prace nad zmianami w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tytuł ustawy mającej na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości może być jednak mylący. Dotyczy ona nie tylko danych osobowych, ale także branży motoryzacyjnej. Przewiduje m.in. istotne zmiany w procedurach rejestracji i zawiadamiania o zbyciu …

Zakończono prace nad zmianami w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów Czytaj więcej >>

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy

Tzw. ustawa covidowa nie zakazywała możliwości łączenia wsparcia oferowanego przez ZUS i WUP. Teraz jednak urzędy pracy żądają od niektórych przedsiębiorców zwrotu części uzyskanego dofinansowania składek na ZUS, wskazując, że nie spełnili oni warunków umowy z powodu nieterminowego uregulowania należności wobec zakładu ubezpieczeń. Tymczasem pomoc oferowana przez ZUS dotyczyła właśnie… odroczenia terminu płatności składek. W …

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy Czytaj więcej >>

Zwrot kosztów za pracę zdalną nie podlega PIT ani ZUS. Dyrektor KIS potwierdza

Pokrycie przez pracodawców kosztów wynikających z wykonywania pracy zdalnej, czy wypłata ryczałtu, nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, co wynika wprost z regulacji kodeksowych. Niedawno potwierdziły to również organy podatkowe. Od refundowanych kwot nie są też odprowadzane składki ZUS. Ryczałt nie może być jednak traktowany jako dodatkowe wynagrodzenia pracownika, które nie …

Zwrot kosztów za pracę zdalną nie podlega PIT ani ZUS. Dyrektor KIS potwierdza Czytaj więcej >>

Konsumpcja, czyli rejestracja. TSUE o polskich regulacjach dotyczących zwrotu zapłaconej akcyzy

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że polskie regulacje dotyczące zwrotu zapłaconej akcyzy w przypadku dokonania WDT lub eksportu samochodu osobowego nie stoją w sprzeczności z przepisami unijnymi, ponieważ art. 107 AKCu odnosi się do konsumpcji towaru, a tę należy utożsamiać z samym faktem rejestracji pojazdu na terytorium kraju. Oznacza to, że w odniesieniu do samochodów, które …

Konsumpcja, czyli rejestracja. TSUE o polskich regulacjach dotyczących zwrotu zapłaconej akcyzy Czytaj więcej >>

Zmiany w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów przyjęte przez Sejm

W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli autopoprawkę do ustawy mającej na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości, która w efekcie dotyczy już nie tylko danych osobowych, co mogłoby wynikać z tytułu procedowanej ustawy i przyjętych do niej założeń, ale także motoryzacji. Przewiduje ona m.in. istotne zmiany w procedurach rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów. Mają …

Zmiany w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów przyjęte przez Sejm Czytaj więcej >>

Ministerstwo odpowiada na pytania dotyczące pracy zdalnej

Nowelizacja kodeksu pracy, w ramach której na stałe wprowadzane są do porządku prawnego regulacje dotyczące pracy zdalnej (i jednocześnie uchylane  aktualnie obowiązujące przepisy o tzw. telepracy), wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 r. W związku z tym pracodawcy przygotowują niezbędną dokumentację pracowniczą, jak choćby porozumienie o pracy zdalnej, ocenę ryzyka zawodowego, informację o BHP i …

Ministerstwo odpowiada na pytania dotyczące pracy zdalnej Czytaj więcej >>