Prawo

Kopiowanie i przechowywanie kopii dowodów osobistych klientów. Kiedy możliwe?

dowód osobisty

Pytanie o to, czy kopiowanie dowodów osobistych klientów przez instytucje obowiązane i przechowywanie ich kopii na potrzeby związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML jest dopuszczalne również w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, powraca w debacie publicznej co jakiś czas, a rozstrzygnięcie tej kwestii nastręczało i nadal nastręcza pewnych trudności. Pomocnych wskazówek w …

Kopiowanie i przechowywanie kopii dowodów osobistych klientów. Kiedy możliwe? Czytaj więcej >>

Sejm uchwalił przepadek aut nietrzeźwych kierowców. Co z pojazdami dealerów?

Długo zapowiadana nowelizacja kodeksu karnego została 7 lipca 2022 r. uchwalona przez Sejm. Branżę motoryzacyjną w największym stopniu powinny zainteresować zmiany dotyczące przestępstw drogowych popełnianych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Na ich sprawców może zostać nałożona nowa sankcja, polegająca na przepadku pojazdu lub jego równowartości. Nie będzie ona miała jednak zastosowania w …

Sejm uchwalił przepadek aut nietrzeźwych kierowców. Co z pojazdami dealerów? Czytaj więcej >>

Ochrona tzw. sygnalistów. Którzy dealerzy muszą ją zapewnić?

sygnaliści

Po kilku miesiącach na ścieżkę legislacyjną powróciły prace związane z uregulowaniem nowej puli obowiązków dla przedsiębiorców – stworzenia wewnętrznego aparatu ochrony dla tzw. sygnalistów, czyli osób sygnalizujących naruszenia przepisów prawa m.in. w przedsiębiorstwach. Wdrażając skuteczną procedurę zgłaszania naruszeń, dealer zyska szansę na usunięcie naruszeń na poziomie wewnętrznym, bez konieczności zgłaszania ich np. Rzecznikowi Praw Obywatelskich. …

Ochrona tzw. sygnalistów. Którzy dealerzy muszą ją zapewnić? Czytaj więcej >>