Prawo

Zakończono prace nad zmianami w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości została podpisana przez Prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Tytuł ustawy mającej na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości może być jednak mylący. Dotyczy ona nie tylko danych osobowych, ale także branży motoryzacyjnej. Przewiduje m.in. istotne zmiany w procedurach rejestracji i zawiadamiania …

Zakończono prace nad zmianami w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów Czytaj więcej >>

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy

Tzw. ustawa covidowa nie zakazywała możliwości łączenia wsparcia oferowanego przez ZUS i WUP. Teraz jednak urzędy pracy żądają od niektórych przedsiębiorców zwrotu części uzyskanego dofinansowania składek na ZUS, wskazując, że nie spełnili oni warunków umowy z powodu nieterminowego uregulowania należności wobec zakładu ubezpieczeń. Tymczasem pomoc oferowana przez ZUS dotyczyła właśnie… odroczenia terminu płatności składek. W …

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy Czytaj więcej >>

Zwrot kosztów za pracę zdalną nie podlega PIT ani ZUS. Dyrektor KIS potwierdza

Pokrycie przez pracodawców kosztów wynikających z wykonywania pracy zdalnej, czy wypłata ryczałtu, nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, co wynika wprost z regulacji kodeksowych. Niedawno potwierdziły to również organy podatkowe. Od refundowanych kwot nie są też odprowadzane składki ZUS. Ryczałt nie może być jednak traktowany jako dodatkowe wynagrodzenia pracownika, które nie …

Zwrot kosztów za pracę zdalną nie podlega PIT ani ZUS. Dyrektor KIS potwierdza Czytaj więcej >>

Konsumpcja, czyli rejestracja. TSUE o polskich regulacjach dotyczących zwrotu zapłaconej akcyzy

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że polskie regulacje dotyczące zwrotu zapłaconej akcyzy w przypadku dokonania WDT lub eksportu samochodu osobowego nie stoją w sprzeczności z przepisami unijnymi, ponieważ art. 107 AKCu odnosi się do konsumpcji towaru, a tę należy utożsamiać z samym faktem rejestracji pojazdu na terytorium kraju. Oznacza to, że w odniesieniu do samochodów, które …

Konsumpcja, czyli rejestracja. TSUE o polskich regulacjach dotyczących zwrotu zapłaconej akcyzy Czytaj więcej >>

Zmiany w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów przyjęte przez Sejm

W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli autopoprawkę do ustawy mającej na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości, która w efekcie dotyczy już nie tylko danych osobowych, co mogłoby wynikać z tytułu procedowanej ustawy i przyjętych do niej założeń, ale także motoryzacji. Przewiduje ona m.in. istotne zmiany w procedurach rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów. Mają …

Zmiany w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów przyjęte przez Sejm Czytaj więcej >>

Ministerstwo odpowiada na pytania dotyczące pracy zdalnej

Nowelizacja kodeksu pracy, w ramach której na stałe wprowadzane są do porządku prawnego regulacje dotyczące pracy zdalnej (i jednocześnie uchylane  aktualnie obowiązujące przepisy o tzw. telepracy), wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 r. W związku z tym pracodawcy przygotowują niezbędną dokumentację pracowniczą, jak choćby porozumienie o pracy zdalnej, ocenę ryzyka zawodowego, informację o BHP i …

Ministerstwo odpowiada na pytania dotyczące pracy zdalnej Czytaj więcej >>

Praca zdalna na stałe w przepisach. Kto (nie) będzie mógł z niej skorzystać?

Nowelizacja kodeksu pracy, która przewiduje uchylenie obowiązujących przepisów o telepracy i zastąpienie ich regulacjami o pracy zdalnej, została ostatecznie uchwalona przez Sejm, uzyskała podpis Prezydenta i 6 lutego 2023 r. opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Krótkie, 2-miesięczne, vacatio legis dla nowych regulacji sprawia jednak, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą mieć problem ze stosowaniem …

Praca zdalna na stałe w przepisach. Kto (nie) będzie mógł z niej skorzystać? Czytaj więcej >>

Nowe dyrektywy w polskich przepisach – przywileje dla konsumentów, obowiązki dla przedsiębiorców

Przepisy implementujące tzw. Dyrektywę Omnibus oraz Dyrektywę Towarową weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Dotyczą one przede wszystkim sprzedaży – zarówno na odległość, jak i stacjonarnej – na rzecz konsumentów, ale w niektórych sytuacjach również jednoosobowych przedsiębiorców. Nowe przepisy niewątpliwie wzmacniają pozycję kupujących i powodują, że również dealerzy muszą przeanalizować dotychczasowe procesy sprzedażowe, a …

Nowe dyrektywy w polskich przepisach – przywileje dla konsumentów, obowiązki dla przedsiębiorców Czytaj więcej >>

Umowa o pracę z dealerem, zlecenie – z podmiotem trzecim. Korzystny wyrok dla płatników

W sprawach, w których zatrudniony na umowę o pracę zawiera dodatkowo umowę cywilnoprawną z podmiotem trzecim, sprzedając produkty uzupełniające w stosunku do towarów oferowanych przez jego pracodawcę, ZUS dąży do zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji oskładkowania obu źródeł wynagrodzeń przez pracodawcę. Sądy zdają się analizować konkretne sprawy …

Umowa o pracę z dealerem, zlecenie – z podmiotem trzecim. Korzystny wyrok dla płatników Czytaj więcej >>

Kopiowanie i przechowywanie kopii dowodów osobistych klientów. Kiedy możliwe?

dowód osobisty

Pytanie o to, czy kopiowanie dowodów osobistych klientów przez instytucje obowiązane i przechowywanie ich kopii na potrzeby związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML jest dopuszczalne również w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, powraca w debacie publicznej co jakiś czas, a rozstrzygnięcie tej kwestii nastręczało i nadal nastręcza pewnych trudności. Pomocnych wskazówek w …

Kopiowanie i przechowywanie kopii dowodów osobistych klientów. Kiedy możliwe? Czytaj więcej >>