Fakturowanie

Obligatoryjny KSeF od 2026 r. Nad czym pracuje Ministerstwo?

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą, przesuwając termin obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. Zgodnie z dalszymi zapowiedziami Ministerstwo Finansów pracuje już nad przepisami odraczającymi dodatkowo termin wejścia KSeF do 1 kwietnia 2026 r. dla podatników, których roczne obroty nie przekraczają 200 mln zł brutto. Prawdopodobnie to jednak nie koniec zmian. Podpisanie przez Prezydenta nowelizacji ustawy …

Obligatoryjny KSeF od 2026 r. Nad czym pracuje Ministerstwo? Czytaj więcej >>

Obligatoryjny KSeF dopiero od 2026 r.

Po długim czasie oczekiwania Ministerstwo Finansów określiło nowy harmonogram wejścia przepisów dotyczących obowiązkowego KSeF. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje, że nastąpi to 1 lutego 2026 r. Tak odległy termin ma być konsekwencją przeprowadzonego audytu projektu KSeF i wniosków, jakie z niego płyną. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejną ustawę, która dla podatników o obrotach …

Obligatoryjny KSeF dopiero od 2026 r. Czytaj więcej >>

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu

WSA w Warszawie w wyroku z marca 2024 r. odpowiedział na pytanie spółki reprezentowanej przez Gekko Taxens, czy w przypadku gdy od momentu wystawienia przez dostawcę faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynie więcej niż 30 dni (w aktualnym stanie prawnym – 60 dni), będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia …

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu Czytaj więcej >>

Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe …

Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF Czytaj więcej >>

Zapowiedź zmian przepisów dotyczących KSeF. Co czeka podatników?

Kontynuowane są prace ukierunkowane na wprowadzenie zmian w KSeF, zanim jego stosowanie stanie się obowiązkowe. 1 marca odbyło się ostatnie spotkanie grup konsultacyjnych dotyczących KSeF, zaś 21 marca Ministerstwo Finansów podsumowało dotychczasowe spotkania oraz wskazało założenia, które znajdą się w projekcie nowelizacji przepisów dotyczących KSeF. Istotną nowością jest koncepcja wprowadzenia do Systemu, na zasadach dobrowolności, …

Zapowiedź zmian przepisów dotyczących KSeF. Co czeka podatników? Czytaj więcej >>

Rzecznik TSUE wskazuje odpowiedzialnego za fikcyjne faktury

Czy w sytuacji, gdy pracownik wystawia fałszywą fakturę (niedokumentującą rzeczywistej transakcji) w imieniu pracodawcy – bez jego wiedzy i zgody – do zapłaty VAT wykazanego na takiej fakturze zobowiązany będzie on sam, czy jego pracodawca, a więc podatnik, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury? Do tego sprowadzało się pytanie prejudycjalne, które Naczelny Sąd …

Rzecznik TSUE wskazuje odpowiedzialnego za fikcyjne faktury Czytaj więcej >>

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej, wiadomo coraz więcej

Od podpisania przez Prezydenta ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF minął miesiąc, a Ministerstwo Finansów – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wydało już pierwsze wyjaśnienia, tym razem dotyczące nowego wzoru faktury ustrukturyzowanej, który będzie również miał zastosowanie od 1 lipca 2024 r. Ponadto, Ministerstwo Finansów zajmuje kolejne stanowiska w zakresie powstających wątpliwości podatników dotyczących funkcjonowania Systemu i …

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej, wiadomo coraz więcej Czytaj więcej >>

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF z podpisem Prezydenta. Co dalej?

Zgodnie z oczekiwaniami, pomimo odrzucenia przez Senat przepisów wprowadzających obowiązek stosowania KSeF, Sejm przyjął ustawę, a następnie przekazał ją Prezydentowi, który złożył pod nią swój podpis 7 sierpnia 2023 r. Prace podatników związane z przygotowaniem do wystawiania e-faktur nabierają tempa, choć po ich stronie pojawiają się wątpliwości związane m.in. z fakturami konsumenckimi, rozliczaniem wydatków na …

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF z podpisem Prezydenta. Co dalej? Czytaj więcej >>

„Pusta faktura” tylko bez faktycznie dokonanej dostawy lub wykonanej usługi

Mimo że zmiany w zakresie dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT za pomocą faktury obowiązują od blisko 10 lat, to nadal są zagadnienia, które budzą wątpliwości interpretacyjne po stronie podatników. Jednym z nich jest data wystawienia faktury i ryzyko uznania jej za tzw. pustą fakturę. Na szczęście w niedawnym wyroku NSA zaprezentował korzystną dla podatników …

„Pusta faktura” tylko bez faktycznie dokonanej dostawy lub wykonanej usługi Czytaj więcej >>

Przyjmując płatność kartą, można skorzystać ze zwolnienia. Sąd uchyla niekorzystną interpretację

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS twierdził, że faktury dokumentujące wynajem samochodów na rzecz osób fizycznych – także takie, które zawierają opłaty dodatkowe, np. za uzupełnienie paliwa – opłacane kartą płatniczą przy użyciu terminala stacjonarnego nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej i powinny być traktowane jako zapłata gotówkowa. Jednocześnie organ …

Przyjmując płatność kartą, można skorzystać ze zwolnienia. Sąd uchyla niekorzystną interpretację Czytaj więcej >>