VAT

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej, wiadomo coraz więcej

Od podpisania przez Prezydenta ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF minął miesiąc, a Ministerstwo Finansów – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wydało już pierwsze wyjaśnienia, tym razem dotyczące nowego wzoru faktury ustrukturyzowanej, który będzie również miał zastosowanie od 1 lipca 2024 r. Ponadto, Ministerstwo Finansów zajmuje kolejne stanowiska w zakresie powstających wątpliwości podatników dotyczących funkcjonowania Systemu i …

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej, wiadomo coraz więcej Czytaj więcej >>

Net-billing – czy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci podlega VAT?

Czy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku rozliczenia w systemie net-billing, na podstawie zawartej umowy kompleksowej, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT? To jedna z kwestii, do której odniósł się Dyrektor KIS w wydanej niedawno interpretacji. Potwierdził w niej prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w kontekście konieczności opodatkowania VAT takiej czynności, a także wskazał, kiedy powstaje obowiązek …

Net-billing – czy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci podlega VAT? Czytaj więcej >>

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF z podpisem Prezydenta. Co dalej?

Zgodnie z oczekiwaniami, pomimo odrzucenia przez Senat przepisów wprowadzających obowiązek stosowania KSeF, Sejm przyjął ustawę, a następnie przekazał ją Prezydentowi, który złożył pod nią swój podpis 7 sierpnia 2023 r. Prace podatników związane z przygotowaniem do wystawiania e-faktur nabierają tempa, choć po ich stronie pojawiają się wątpliwości związane m.in. z fakturami konsumenckimi, rozliczaniem wydatków na …

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF z podpisem Prezydenta. Co dalej? Czytaj więcej >>

Co z odliczeniem VAT od wydatków na integrację pracowników i współpracowników?

Dwa niedawne wyroki dostarczają pewnych wskazówek w zakresie rozliczania wydatków na organizację wyjazdów integracyjnych, choć nie wyjaśniają wszystkiego. W odniesieniu do pracowników NSA uznał, że wydatki na integrację nie dają prawa do odliczenia VAT przy jednoczesnym braku konieczności opodatkowania VAT z tytułu nieodpłatnych świadczeń. WSA w Warszawie potwierdził zaś prawo do odliczenia podatku z faktur …

Co z odliczeniem VAT od wydatków na integrację pracowników i współpracowników? Czytaj więcej >>

„Pusta faktura” tylko bez faktycznie dokonanej dostawy lub wykonanej usługi

Mimo że zmiany w zakresie dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT za pomocą faktury obowiązują od blisko 10 lat, to nadal są zagadnienia, które budzą wątpliwości interpretacyjne po stronie podatników. Jednym z nich jest data wystawienia faktury i ryzyko uznania jej za tzw. pustą fakturę. Na szczęście w niedawnym wyroku NSA zaprezentował korzystną dla podatników …

„Pusta faktura” tylko bez faktycznie dokonanej dostawy lub wykonanej usługi Czytaj więcej >>

Wydatek na aktywację funkcji samochodu (zakup kodu). Jak rozliczyć go podatkowo?

Trend, zgodnie z którym już na etapie produkcji pojazd jest wyposażany w określone funkcjonalności, np. nawigację bądź podgrzewanie foteli, ale ich aktywacja odbywa się na podstawie specjalnego kodu nabywanego od producenta, zyskuje na popularności. Często faktura dokumentująca nabycie kodu wystawiana jest przez podmiot zagraniczny (producenta) i zawiera informację o konieczności rozliczenia podatku przez nabywcę (dealera). …

Wydatek na aktywację funkcji samochodu (zakup kodu). Jak rozliczyć go podatkowo? Czytaj więcej >>

Przepisy dotyczące KSeF uchwalone przez Sejm. Czy są kolejne zmiany?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT został przyjęty przez Sejm. Zgodnie z przewidywaniami, w parlamencie nie wprowadzono większych modyfikacji i kształt uchwalonej ustawy jest zbliżony do wynikającego z projektu zaprezentowanego na początku 2023 r. Zmiany zaproponowane przez Sejm dotyczą głównie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych na rzecz podmiotów zagranicznych, wprowadzenia przepisów dotyczących płatności za e-faktury oraz uszczegółowienia …

Przepisy dotyczące KSeF uchwalone przez Sejm. Czy są kolejne zmiany? Czytaj więcej >>

Ładowanie pojazdu elektrycznego to dostawa towaru. TSUE zadecydował

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał oczekiwany wyrok w sprawie ładowania samochodów, stwierdzając, że kompleksowe świadczenie, służące naładowaniu pojazdu elektrycznego, w którego skład wchodzi m.in. udostępnienie infrastruktury technicznej oraz aplikacji informatycznych, stanowi dostawę towarów na gruncie VAT. To stanowisko jest zgodne z tym, jak do tej kwestii podchodziły w większości przypadków polskie organy podatkowe. Orzeczenie jest …

Ładowanie pojazdu elektrycznego to dostawa towaru. TSUE zadecydował Czytaj więcej >>

Niedobory ujawnione w trakcie inwentaryzacji. Jakie skutki podatkowe?

Ujawnienie przez dealera w trakcie inwentaryzacji zawinionych niedoborów, np. w zakresie części zamiennych, powoduje konieczność wyłączenia z kosztów wydatku poniesionego pierwotnie na zakup utraconego towaru. Konsekwencją powstania zawinionych niedoborów na gruncie VAT jest natomiast utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego i konieczność dokonania korekty, co potwierdza niedawny wyrok NSA. Nie każdy niedobór musi jednak zostać …

Niedobory ujawnione w trakcie inwentaryzacji. Jakie skutki podatkowe? Czytaj więcej >>

Oklejenie samochodu firmowego a skutki na gruncie VAT i CIT

Oklejenie samochodu firmowego to jedna z częściej stosowanych form reklamy przez dealerów. Wątpliwości może budzić kwestia rozliczenia wydatków na aplikację folii na pojazdach, w szczególności tych, które są użytkowane w sposób mieszany i od których odliczane jest 50% kwoty VAT. Samo oklejenie auta nie wpływa natomiast na charakter jego wykorzystania i bez spełnienia dodatkowych warunków …

Oklejenie samochodu firmowego a skutki na gruncie VAT i CIT Czytaj więcej >>