Reklama a reprezentacja

Konkursy organizowane we współpracy z agencją. Kto płatnikiem PIT?

Sprawa spółki, która próbowała ustalić, kto będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku PIT od wygranych w konkursach, które organizowane są we współpracy z podmiotem trzecim, dobiegła końca. NSA podzielił wcześniejsze stanowisko WSA w Warszawie, zdaniem którego decydujące znaczenie dla prawidłowego wskazania podmiotu, który będzie pełnił funkcję płatnika i będzie odpowiedzialny za pobranie i przekazanie podatku, ma to, …

Konkursy organizowane we współpracy z agencją. Kto płatnikiem PIT? Czytaj więcej >>

Zajęcia na torze mogą być kosztem – przełomowy wyrok NSA

tor pachołki

Dealerzy podejmują różne działania o charakterze marketingowo-reprezentacyjnym. W niektórych przypadkach rozstrzygnięcie, czy ich przeważającą właściwością jest „marketing”, czy „reprezentacja” – jest trudne. Jednak z uwagi na to, że wydatki na marketing mogą stanowić koszt podatkowy, a na reprezentację już nie, dealerskie działy księgowości interesuje to, jak klasyfikować działania podejmowane przez ich firmę dla celów podatkowych. …

Zajęcia na torze mogą być kosztem – przełomowy wyrok NSA Czytaj więcej >>

Alkohol na evencie to brak prawa do odliczenia VAT?

bankiet

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zakwestionował prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji eventu – w części przypadającej na wydatki związane z nabyciem alkoholu dostępnego dla uczestników wydarzenia. Co ciekawe, stało się to na skutek stwierdzenia przez Szefa KAS nieprawidłowości interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS w… 2018 r. Cała historia sięga …

Alkohol na evencie to brak prawa do odliczenia VAT? Czytaj więcej >>

Czy wydatki na zajęcia na torze można zaliczyć do kosztów?

wydech samochodu

Granica pomiędzy „reklamą” a „reprezentacją” jest bardzo cienka, a konsekwencje podatkowe – niebagatelne. Z tym problemem mierzą się m.in. dealerzy, którzy ponoszą wydatki związane z organizacją zajęć na torach wyścigowych. Każdy dealer w ramach prowadzonej działalności podejmuje różne działania marketingowe ukierunkowane na podtrzymywanie relacji z obecnymi klientami i nawiązywanie ich z nowymi, potencjalnymi kupującymi. Tak …

Czy wydatki na zajęcia na torze można zaliczyć do kosztów? Czytaj więcej >>