Reklama a reprezentacja

Co z odliczeniem VAT od wydatków na integrację pracowników i współpracowników?

Dwa niedawne wyroki dostarczają pewnych wskazówek w zakresie rozliczania wydatków na organizację wyjazdów integracyjnych, choć nie wyjaśniają wszystkiego. W odniesieniu do pracowników NSA uznał, że wydatki na integrację nie dają prawa do odliczenia VAT przy jednoczesnym braku konieczności opodatkowania VAT z tytułu nieodpłatnych świadczeń. WSA w Warszawie potwierdził zaś prawo do odliczenia podatku z faktur …

Co z odliczeniem VAT od wydatków na integrację pracowników i współpracowników? Czytaj więcej >>

Wydatki na zajęcia na torze w kosztach? Sądy na „tak”

Prowadzenie działalności dealerskiej wiąże się z ponoszeniem różnych wydatków na działania promocyjne. Nierzadko rozróżnienie „reklamy” od „reprezentacji” jest trudne, a jednocześnie – niezwykle istotne z perspektywy podatkowej. Problem ten dotyczy m.in. organizacji dla klientów zajęć z jazdy na torach samochodowych. Sądy administracyjne – w odróżnieniu od fiskusa – przyjmują w tym zakresie korzystne stanowisko i …

Wydatki na zajęcia na torze w kosztach? Sądy na „tak” Czytaj więcej >>

Samochód rajdowy z logo spółki może być kosztem

Spory dotyczące tego, które wydatki na marketing ponoszone przez dealerów, mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu, istnieją od dawna. Dowodzi tego również przypadek spółki, która zapytała fiskusa o możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych i wydatków związanych z używaniem samochodu rajdowego, na którym znajdzie się jej logo. Choć organ uznał, że związek pomiędzy poniesionymi …

Samochód rajdowy z logo spółki może być kosztem Czytaj więcej >>

Konkursy organizowane we współpracy z agencją. Kto płatnikiem PIT?

Sprawa spółki, która próbowała ustalić, kto będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku PIT od wygranych w konkursach, które organizowane są we współpracy z podmiotem trzecim, dobiegła końca. NSA podzielił wcześniejsze stanowisko WSA w Warszawie, zdaniem którego decydujące znaczenie dla prawidłowego wskazania podmiotu, który będzie pełnił funkcję płatnika i będzie odpowiedzialny za pobranie i przekazanie podatku, ma to, …

Konkursy organizowane we współpracy z agencją. Kto płatnikiem PIT? Czytaj więcej >>

Zajęcia na torze mogą być kosztem – przełomowy wyrok NSA

tor pachołki

Dealerzy podejmują różne działania o charakterze marketingowo-reprezentacyjnym. W niektórych przypadkach rozstrzygnięcie, czy ich przeważającą właściwością jest „marketing”, czy „reprezentacja” – jest trudne. Jednak z uwagi na to, że wydatki na marketing mogą stanowić koszt podatkowy, a na reprezentację już nie, dealerskie działy księgowości interesuje to, jak klasyfikować działania podejmowane przez ich firmę dla celów podatkowych. …

Zajęcia na torze mogą być kosztem – przełomowy wyrok NSA Czytaj więcej >>

Alkohol na evencie to brak prawa do odliczenia VAT?

bankiet

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zakwestionował prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji eventu – w części przypadającej na wydatki związane z nabyciem alkoholu dostępnego dla uczestników wydarzenia. Co ciekawe, stało się to na skutek stwierdzenia przez Szefa KAS nieprawidłowości interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS w… 2018 r. Cała historia sięga …

Alkohol na evencie to brak prawa do odliczenia VAT? Czytaj więcej >>

Czy wydatki na zajęcia na torze można zaliczyć do kosztów?

wydech samochodu

Granica pomiędzy „reklamą” a „reprezentacją” jest bardzo cienka, a konsekwencje podatkowe – niebagatelne. Z tym problemem mierzą się m.in. dealerzy, którzy ponoszą wydatki związane z organizacją zajęć na torach wyścigowych. Każdy dealer w ramach prowadzonej działalności podejmuje różne działania marketingowe ukierunkowane na podtrzymywanie relacji z obecnymi klientami i nawiązywanie ich z nowymi, potencjalnymi kupującymi. Tak …

Czy wydatki na zajęcia na torze można zaliczyć do kosztów? Czytaj więcej >>