Akcyza

Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW – najem a kwestia akcyzy

Jak wskazał Dyrektor KIS, na niektórych podatnikach, którzy posiadają nieruchomości, na których zainstalowane są panele fotowoltaiczne, mogą spoczywać obowiązki w zakresie akcyzy, nawet jeśli łączna moc instalacji nie przekracza 1MW. Dotyczy to sytuacji, w których nieruchomość wyposażona w panele, jest przedmiotem najmu, ale też nie wszystkich. O jakich przypadkach mowa? A także, na której stronie …

Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW – najem a kwestia akcyzy Czytaj więcej >>

Konsumpcja, czyli rejestracja. TSUE o polskich regulacjach dotyczących zwrotu zapłaconej akcyzy

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że polskie regulacje dotyczące zwrotu zapłaconej akcyzy w przypadku dokonania WDT lub eksportu samochodu osobowego nie stoją w sprzeczności z przepisami unijnymi, ponieważ art. 107 AKCu odnosi się do konsumpcji towaru, a tę należy utożsamiać z samym faktem rejestracji pojazdu na terytorium kraju. Oznacza to, że w odniesieniu do samochodów, które …

Konsumpcja, czyli rejestracja. TSUE o polskich regulacjach dotyczących zwrotu zapłaconej akcyzy Czytaj więcej >>

Trójkołowiec – motocykl, a może już samochód? Co z akcyzą?

trójkołowiec

Na polskich drogach coraz częściej można spotkać trójkołowe pojazdy wyglądem przypominające motocykle czy też quady. Kupując w ramach WNT tzw. trójkołowce, bo o nich mowa, dealerzy często stają przed nie lada wyzwaniem, oceniając, czy z tego tytułu są zobowiązani dopełnić formalności wynikających z ustawy akcyzowej i zapłacić akcyzę, czy też nie. Decydujące jest istnienie określonych cech …

Trójkołowiec – motocykl, a może już samochód? Co z akcyzą? Czytaj więcej >>

Akcyza od samochodu zabytkowego? Nienależna, ale problem istnieje

Jak wynika z doniesień medialnych, podatnicy coraz częściej napotykają problemy z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, który jest niezbędny do rejestracji samochodu kolekcjonerskiego. Dzieje się tak, mimo że takie pojazdy powinny być klasyfikowane do kodu CN 9705, co oznacza, że nie podlegają one akcyzie, a przepisy w tym obszarze nie uległy zmianie. Problem …

Akcyza od samochodu zabytkowego? Nienależna, ale problem istnieje Czytaj więcej >>

Obowiązek zgłoszenia w CRPA do 30 czerwca 2021 r. Pobierz instrukcję

zegar

Przepisy znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym zaczną obowiązywać już 1 lipca 2021 r. Najnowsze regulacje wprowadzają m.in. obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Spoczywa on na tych firmach, które dokonują czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (np. import, WNT samochodów osobowych). Jeśli dealer dokonał zgłoszenia już wcześniej (poprzez formularz AKC-R), jest zobowiązany do dokonania …

Obowiązek zgłoszenia w CRPA do 30 czerwca 2021 r. Pobierz instrukcję Czytaj więcej >>

Przerabiając „dostawczaka”, dealer zapłaci akcyzę?

bus

Przepisy znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym zaczną obowiązywać już 1 lipca, czyli za nieco ponad tydzień. Nowe regulacje mogą sprawić, że akcyzę będą musieli uiszczać także dealerzy, którzy wykonują lub zlecają określone zmiany konstrukcyjne w sprzedawanych przez siebie samochodach dostawczych. Na wstępie – najkrócej, jak się da – przypomnę, jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadza …

Przerabiając „dostawczaka”, dealer zapłaci akcyzę? Czytaj więcej >>