Obowiązkowy KSeF przesunięty. „Na pewno nie w roku 2024”

Podczas briefingu prasowego Minister Finansów, Andrzej Domański, zapowiedział przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z ustawą o VAT e-fakturowanie miało stać się obligatoryjne 1 lipca 2024 r. Nowy termin nie jest jeszcze znany – będzie on zależny m.in. od zewnętrznego audytu, na który niezwłocznie ma zostać rozpisany przetarg. Przedsiębiorcy na pewno unikną jednak obowiązku korzystania z KSeF w roku 2024.

Choć jeszcze na początku stycznia 2024 r. Wydział Prasowy Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów informował media, że nie są prowadzone prace nad przesunięciem terminu obowiązkowego KSeF, to na briefingu prasowym, który odbył się 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów Andrzej Domański poinformował, że stosowanie KSeF na pewno nie będzie obligatoryjne ani od 1 lipca 2024 r., ale też, że taki obowiązek nie wejdzie w życie w całym 2024 r.

Na briefingu nie padła jednak data wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania. Jak zapowiedział Minister Finansów termin będzie zależał m.in. od wyników zewnętrznego audytu, który wskaże zaawansowanie przygotowań do wdrożenia KSeF. Jednak już dotychczasowe analizy przeprowadzone w resorcie finansów pozwoliły na wykrycie krytycznych błędów związanych z przepustowością Systemu, jak również możliwych problemów informatycznych po stronie przedsiębiorców i systemu, które mogłyby doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy nie mogliby wystawiać faktur, co stanowiłoby zagrożenie dla stabilności obrotu gospodarczego.

Uzasadniając potrzebę odroczenia obowiązku stosowania KSeF, Minister Finansów wskazywał również na potrzebę uniknięcia paraliżu i bałaganu, które towarzyszyły wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu. Zapowiedział również przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami, by KSeF został wprowadzony nie wbrew tej grupie podatników, ale przy jej współpracy.

Apele o odroczenie

W ostatnim czasie pojawiały się apele, by zmienić harmonogram obejmowania podatników obowiązkiem korzystania z KSeF. Jednym z powodów były opóźnienia w zapowiadanej na jesień akcji informacyjnej dotyczącej obligatoryjnego KSeF. Ministerstwo zapowiadało również wydanie wyjaśnień/objaśnień m.in. w zakresie identyfikacji konsumentów oraz kwestii technicznych dotyczących oprogramowania interfejsowego. Zapowiadane działania informacyjne objęły jednak wyłącznie cotygodniowe webinary prowadzone m.in. dla mikroprzedsiębiorców oraz broszurę informacyjną do schemy FA(2).

Minister Finansów nie wskazał nowej daty wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania. Zapowiedział, że termin ten będzie zależał m.in. od wyników zewnętrznego audytu, który wskaże zaawansowanie przygotowań do wdrożenia KSeF. Już dotychczasowe analizy przeprowadzone w resorcie finansów pozwoliły jednak na wykrycie krytycznych błędów związanych z przepustowością Systemu, jak również możliwych problemów informatycznych po stronie przedsiębiorców i systemu.
Weronika Grzęda
Weronika Grzęda

W niedawnym liście, który do Ministra Finansów skierował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców padła propozycja, by od 1 lipca 2024 r. obligatoryjnym e-fakturowaniem objąć wyłącznie duże podmioty, średnie od 1 stycznia 2025 r., małych podatników od 1 lipca 2025 r., a mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2026 r. Rozwiązanie to przewidywało podobne zasady jak w przypadku obowiązku wysyłania JPK_VAT, który od 1 lipca 2016 r. dotyczył wyłącznie dużych podatników, a następnie sukcesywnie obejmował kolejne grupy podatników.

Po briefingu Ministra Finansów stało się jasne, że harmonogram wprowadzania KSeF będzie wyglądał jeszcze inaczej.

Weronika Grzęda

Autor: Weronika Grzęda

Menedżer, Adwokat w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.