Sprzedaż aut używanych. Kiedy wykazać w JPK? I co z VAT-26?

cena samochód

Ograniczona dostępność nowych samochodów powoduje, że dealerzy starają się pozyskiwać i sprzedawać coraz więcej pojazdów używanych. Potęguje to wątpliwości związane z rozliczaniem transakcji dotyczących tej grupy aut, np. w zakresie wyboru okresu wykazania zakupu i sprzedaży samochodu, którego dostawa jest opodatkowana w systemie marży. Rodzi też pytania choćby o obowiązek zgłaszania takich pojazdów na VAT-26.

W ostatnim czasie otrzymuję od księgowych z firm dealerskich coraz więcej pytań dotyczących samochodów używanych. Część z nich dotyczy obowiązku składania VAT-26 do wszystkich zakupionych pojazdów używanych – nawet tych, które przeznaczone są do dalszej odprzedaży. Aby niepotrzebnie nie trzymać w niepewności, już na wstępie odpowiem, że praktyka polegająca na tym, że dealer w odniesieniu do wszystkich samochodów – również tych używanych, przeznaczonych bezpośrednio do dalszej sprzedaży – składa VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu, jest bardzo bezpieczna. Nie jest to jednak działanie niezbędne…

Zgłoszenie bezpieczne, ale niewymagane

Temat ten został poruszony w pytaniach i odpowiedziach opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w 2014 r., gdy wchodziły w życie duże zmiany w zakresie podatku VAT. Pojawiło się wówczas pytanie, czy podmiot, który prowadzi komis samochodowy, jest zobowiązany składać VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w odniesieniu do wszystkich samochodów, które nabywa w celu dalszej odprzedaży. Ministerstwo Finansów wskazało, że nie jest to wymagane, biorąc pod uwagę, że są to samochody przeznaczone wyłącznie do odprzedaży.

Jeżeli dealer, w oparciu o odpowiedź Ministerstwa Finansów, przyjmuje taką formułę i nie zgłasza na VAT-26 samochodów przeznaczonych do dalszej odprzedaży, powinien jednak pamiętać, że wtedy przed ewentualnym zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawa do pełnego odliczenia VAT dla wydatków związanych z takimi pojazdami, chronią go tylko wewnętrzne procedury, które określają, że pracownicy nie mają możliwości wykorzystania takich samochodów w innych celach, jak tylko do jazd testowych przeprowadzanych z klientem przed sprzedażą konkretnego samochodu. Dealer musi również być w stanie udowodnić, że takie wewnętrzne procedury są przestrzegane.

Jeśli dealer dysponuje więcej niż jednym oddziałem, może również przemieszczać taki samochód, jeśli klient jest zainteresowany dokonaniem zakupu w innej lokalizacji, niż w tej, w której w danej chwili znajduje się pojazd. W związku z tym zakres dopuszczalnych wydatków związanych z takim samochodem (niezgłaszanym na VAT-26) obejmuje również bieżące utrzymanie takiego pojazdu jak zakup paliwa czy wydatki na myjnię. Dealer może również przeprowadzić w takim samochodzie pewne czynności serwisowe, które mają na celu zwiększenie ceny sprzedaży pojazdu. Koszty z tym związane również podlegają pełnemu odliczeniu VAT – bez konieczności zgłaszania na VAT-26 i prowadzenia ewidencji. Kategorycznie zabronione jest natomiast wykorzystywanie tej grupy samochodów na cele niezwiązane z jazdami testowymi, np. wyjazdy do banku, na szkolenia itp.

Procedura VAT-marża. Jaki okres wybrać?

Druga spośród często zgłaszanych wątpliwości dotyczy okresu, w którym należy wykazać transakcję dotyczącą samochodu używanego sprzedawanego w procedurze VAT-marża. Przedstawiciele dealerskich działów księgowości zastanawiają się, czy powinni wykazać to w miesiącu zakupu takiego pojazdu, czy w momencie jego sprzedaży – i jak może wpłynąć na to ewentualne przyjęcie zaliczki na poczet sprzedaży auta.

Jeżeli dealer nie zgłasza na VAT-26 samochodów używanych przeznaczonych do dalszej odprzedaży, powinien pamiętać, że przed zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawa do pełnego odliczenia VAT, chronią go tylko wewnętrzne procedury, które określają, że pracownicy nie mają możliwości wykorzystania takich samochodów w innych celach, jak tylko do jazd testowych przeprowadzanych z klientem. Dealer musi również być w stanie udowodnić, że takie wewnętrzne procedury są przestrzegane.
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

Przepisy art. 120 ustawy o VAT, które dotyczą sprzedaży towarów w procedurze marży, ale też wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zawarte w wydanej broszurze, jak również w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK, jednoznacznie wskazują, że zakup samochodu, który później sprzedawany jest w procedurze VAT-marża należy uwzględnić w JPK. Obowiązek ten przewidziany jest niezależnie od tego, na podstawie jakiego dokumentu odbędzie się zakup samochodu – czy będzie to faktura z zastosowaniem zwolnienia, czy umowa kupna sprzedaży. 

Zarówno zakup, jak i sprzedaż samochodu należy uwzględnić w JPK składanym za miesiąc, w którym następuje sprzedaż samochodu i za który dealer ma obowiązek obliczenia marży. Zakupu samochodu nie należy wykazywać za okres, w którym dokonywany jest zakup. Z wykazaniem zakupu należy wstrzymać się do momentu sprzedaży samochodu, gdy możliwa będzie weryfikacja finalnego poziomu marży.

Kiedy zaś wystąpi obowiązek podatkowy w przypadku przyjęcia zaliczki na poczet dostawy samochodu sprzedawanego w procedurze VAT-marża? Wskazówek w tym zakresie dostarcza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 grudnia 2018 r. (C‑422/17). Nie dotyczy on co prawda stricte samochodów używanych, lecz innych czynności opodatkowanych w procedurze VAT marża – usług turystycznych.

Konkluzje wyroku mają jednak bezpośrednie przełożenie na sytuację dealera sprzedającego samochód używany w procedurze marży. Z wyroku Trybunału wynika, że w momencie otrzymania zaliczki dealer wie już najczęściej – po pierwsze – za ile nabył pojazd i – po drugie – jaka będzie finalna cena jego sprzedaży. W praktyce oznacza to, że już na etapie otrzymania zaliczki dealer jest w stanie wyliczyć wysokość marży, jaką uzyska przy tej transakcji (tzw. marża prognozowana). Według TSUE wysokość marży – i podatku, który jej towarzyszy – dealer powinien wyliczyć na bazie marży prognozowanej, czyli szacunków dokonanych w oparciu o koszt zakupu samochodu i przewidywany przychód z tytułu jego sprzedaży. W takim przypadku marża powinna zostać opodatkowana już w momencie pobrania zaliczki – w zakresie, w jakim procentowo marża ta jest w tej zaliczce zawarta.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.