Wydatek na aktywację funkcji samochodu (zakup kodu). Jak rozliczyć go podatkowo?

Trend, zgodnie z którym już na etapie produkcji pojazd jest wyposażany w określone funkcjonalności, np. nawigację bądź podgrzewanie foteli, ale ich aktywacja odbywa się na podstawie specjalnego kodu nabywanego od producenta, zyskuje na popularności. Często faktura dokumentująca nabycie kodu wystawiana jest przez podmiot zagraniczny (producenta) i zawiera informację o konieczności rozliczenia podatku przez nabywcę (dealera). Jak zrobić to prawidłowo?

W większości przypadków dealer nabywający samochód, w którym mają potem zostać aktywowane dodatkowe funkcje, nie dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu, a zakup odbywa się w ramach transakcji krajowej, od importera. Faktura dokumentująca nabycie kodu nie jest więc bezpośrednio związana z dostawą pojazdu na rzecz dealera – zwłaszcza, że wystawia ją inny podmiot niż ten, od którego dealer nabył auto (producent, a nie importer).

Co z VAT?

Faktura, którą wystawia producent, wskazuje więc na to, że mamy do czynienia z usługą, która powinna zostać opodatkowana na zasadzie odwrotnego obciążenia, czyli po stronie dealera. Nabycie takiego świadczenia dealer powinien opodatkować VAT w momencie jego realizacji, czyli udostępnienia mu kodu odblokowującego, który jest skorelowany z momentem zapłaty (jeśli przekazanie kodu dokonywane jest na podstawie realizacji płatności przez dealera). Za okres, w którym następuje odblokowanie tych funkcjonalności (otrzymanie kodu dostępu) lub za okres, w którym dokonywana jest płatność dealera (jeśli jest on wcześniejszy), dealer powinien wykazać VAT należny z tytułu importu usług (zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, wskazującym na konieczność opodatkowania transakcji w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej). Jednocześnie dealer będzie uprawniony do odliczenia VAT-u naliczonego za ten sam okres. Gdyby okres zapłaty i przekazania kodu nie był skorelowany (zapłata miałaby miejsce np. w miesiącu poprzedzającym otrzymanie kodu), VAT należny i naliczony należałoby wykazać w momencie zapłaty, zgodnie z zasadami powstawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.

Za okres, w którym następuje odblokowanie dodatkowych funkcjonalności (otrzymanie kodu dostępu) lub za okres, w którym dokonywana jest płatność dealera (jeśli jest on wcześniejszy), dealer powinien wykazać VAT należny z tytułu importu usług – zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

A co z CIT?

Na gruncie CIT wydatek na zakup dodatkowej funkcjonalności powinien zostać potraktowany jako bezpośrednio związany z późniejszą sprzedażą pojazdu, dlatego dealer powinien rozpoznać taki koszt według zasad ogólnych, to znaczy za okres, w którym sprzedaż samochodu zostanie przez niego wykazana jako przychód.

W przypadku dość mało prawdopodobnej sytuacji, w której wydatek na zakup dodatkowej funkcji zostałby dokonany po zakończeniu roku, w którym dealer sprzedał samochód, ale jednocześnie przed sporządzaniem sprawozdania finansowego (ewentualnie – złożenia rocznej deklaracji CIT), koszt bezpośredni powinien zostać realokowany do roku poprzedniego (tego, w którym dealer wykazał przychód z tytułu sprzedaży). Gdyby taki koszt został poniesiony już po dacie sporządzenia sprawozdania (albo złożenia deklaracji rocznej), powinien zostać rozpoznany na bieżąco w roku następującym po roku, w którym dealer rozpoznał przychód z tytułu sprzedaży pojazdu, w którym zostały aktywowane dodatkowe funkcje.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.

Model rozliczania dodatkowych funkcjonalności samochodów w Państwa marce różni się od opisywanego? Mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego zagadnienia? Zachęcamy do ich przesłania na adres: pytania@gtakademia.pl