Podatki

SLIM VAT 3. Nowy projekt i nowe terminy wejścia w życie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT – datowany na 8 listopada 2022 r. Uwzględnia on niektóre z uwag wniesionych w ramach konsultacji publicznych. Ostateczny zakres i kształt zmian może jeszcze ulec zmianie po przekazaniu projektu do Sejmu. Pewne jest natomiast to, że pakiet SLIM VAT 3 wejdzie w …

SLIM VAT 3. Nowy projekt i nowe terminy wejścia w życie Czytaj więcej >>

Wyrok w sprawie korekt „in minus”. Za który okres zmniejszyć VAT?

Jeżeli kontrahenci umówią się, że uzgodnione warunki do dokonania korekty są spełnione w dacie wystawienia faktury korygującej, to nabywca powinien zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona korekta. To konkluzje wyroku WSA we Wrocławiu, który odniósł się do wykładni art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Orzeczenie ma istotne znaczenie …

Wyrok w sprawie korekt „in minus”. Za który okres zmniejszyć VAT? Czytaj więcej >>

Wydatki na zajęcia na torze w kosztach? Sądy na „tak”

Prowadzenie działalności dealerskiej wiąże się z ponoszeniem różnych wydatków na działania promocyjne. Nierzadko rozróżnienie „reklamy” od „reprezentacji” jest trudne, a jednocześnie – niezwykle istotne z perspektywy podatkowej. Problem ten dotyczy m.in. organizacji dla klientów zajęć z jazdy na torach samochodowych. Sądy administracyjne – w odróżnieniu od fiskusa – przyjmują w tym zakresie korzystne stanowisko i …

Wydatki na zajęcia na torze w kosztach? Sądy na „tak” Czytaj więcej >>

Fundacja zapewni korzyści rodzinnym firmom dealerskim?

rodzina

Wzorem wielu innych państw polskie przepisy mają umożliwić tworzenie fundacji rodzinnych, które mają ułatwić przedsiębiorstwom przeprowadzenie sukcesji, a jednocześnie chronić ich majątek i rodzinny charakter. Co istotne, takie fundacje będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości. Formalnie będą one podatnikami CIT, choć ich działalność – mieszcząca się w ustawowych ramach – ma …

Fundacja zapewni korzyści rodzinnym firmom dealerskim? Czytaj więcej >>

Koszty ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania opodatkowane estońskim CIT

W systemie estońskiego CIT opodatkowaniu z założenia podlegają zyski wypłacone ze spółki. Przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów spółek przewidują jednak kategorię “dochodów z nieujawnionych operacji gospodarczych”. Jest jasne, że podatek z tego tytułu wystąpi u tych podatników, którzy nie ujawnią w księgach wystawionej faktury. Co jednak zaskakujące, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, podatek wystąpi nawet …

Koszty ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania opodatkowane estońskim CIT Czytaj więcej >>

Samochód rajdowy z logo spółki może być kosztem

Spory dotyczące tego, które wydatki na marketing ponoszone przez dealerów, mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu, istnieją od dawna. Dowodzi tego również przypadek spółki, która zapytała fiskusa o możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych i wydatków związanych z używaniem samochodu rajdowego, na którym znajdzie się jej logo. Choć organ uznał, że związek pomiędzy poniesionymi …

Samochód rajdowy z logo spółki może być kosztem Czytaj więcej >>

Dealer wygrywa z fiskusem w sprawie estońskiego CIT od samochodów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał pierwszy wyrok dotyczący rozliczania wydatków dotyczących samochodów wykorzystywanych przez spółki na estońskim CIT. Co więcej, został on wydany dla jednego z dealerów. I choć orzeczenie jest korzystne, to w związku z nadchodzącą zmianą przepisów będzie ono mieć znaczenie głównie historyczne. Opisywana sprawa w całości dotyczyła samochodów wykorzystywanych przez spółkę …

Dealer wygrywa z fiskusem w sprawie estońskiego CIT od samochodów Czytaj więcej >>

Wykorzystanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Nowe stawki kilometrówki

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia, za którego projekt odpowiada Ministerstwo Infrastruktury, zmieni się kwota kilometrówki, która przysługuje pracownikom wykorzystującym prywatne pojazdy do celów służbowych. W konsekwencji zaktualizowane zostaną też miesięczne limity ryczałtu dla takich zatrudnionych. W przypadku większości kierowców proponowane w projekcie kwoty nie zrekompensują jednak rosnących kosztów eksploatacji. Rozporządzenie nie reguluje również kwestii zwrotu pracownikom …

Wykorzystanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Nowe stawki kilometrówki Czytaj więcej >>

Tablica reklamowa. Co z podatkiem od nieruchomości i jaka stawka amortyzacyjna?

reklama

Temat pylonów oraz tablic reklamowych jest przedmiotem częstych sporów dealerów z organami podatkowymi, szczególnie w obszarze podatku od nieruchomości. Problematyczne jest nie tylko rozstrzygnięcie tego, czy instalacja nośnika reklamowego podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ale także to, kto będzie ewentualnie zobligowany do jego zapłaty – również w przypadku, gdy firma dealerska jest jedynie właścicielem nośnika, …

Tablica reklamowa. Co z podatkiem od nieruchomości i jaka stawka amortyzacyjna? Czytaj więcej >>

Środki bezpieczeństwa finansowego w AML. Jak identyfikować klienta i weryfikować jego dane?

Każdy dealer, który przyjmuje od klientów płatności gotówkowe o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, jest instytucją obowiązaną, która – zgodnie z przepisami ustawy AML – musi stosować właściwe środki bezpieczeństwa finansowego. O zrealizowaniu przez niego tego obowiązku świadczy przedsięwzięcie określonych działań identyfikacyjnych, weryfikacyjnych, oceniających i monitorujących. Drugim istotnym obowiązkiem dealera – instytucji …

Środki bezpieczeństwa finansowego w AML. Jak identyfikować klienta i weryfikować jego dane? Czytaj więcej >>