Plik JPK bez oznaczenia „MPP”

MPP

Aktualizacja: 1 lipca 2021

Zgodnie z prezentowanym niedawno projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego JPK, oznaczenie „MPP” zostało już zlikwidowane. Do rozliczenia za czerwiec należy stosować jednak dotychczasowe zasady, więc efektywnie oznaczenie „MPP” nie powinno pojawiać się dopiero w pliku JPK wysyłanym w sierpniu, a dotyczącym rozliczenia za lipiec.

Urzeczywistniły się zapowiedzi Ministerstwa Finansów i 1 lipca 2021 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie dotyczące JPK. Przyczyną nowelizacji jest wdrożenie tzw. pakietu VAT e-commerce, a także liczne wątpliwości interpretacyjne z zakresu stosowania przepisów o JPK. Firmy z branży motoryzacyjnej bardziej niż rozwiązaniami w zakresie sprzedaży na odległość, powinny zainteresować się pozostałymi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację rozporządzenia – przede wszystkim w zakresie stosowania oznaczenia „MPP”. Ale nie tylko…

Przypomnę, że poprzedni projekt rozporządzenia w sprawie JPK – opublikowany w marcu – przewidywał, że zarówno przy dokonywanej sprzedaży, jak i zakupach oznaczenie „MPP” miało dotyczyć wszystkich transakcji, przy których zastosowano mechanizm podzielonej płatności. Nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie. Takie podejście resortu finansów budziło jednak wątpliwości.

Trudno było bowiem stwierdzić, czy np. w sytuacji, gdy sprzedający nie oznaczał faktur znacznikiem „MPP” (ponieważ nie miał takiego obowiązku), ale nabywcy płacili za nie, wykorzystując mechanizm split payment, sprzedawca powinien później zweryfikować sposób płatności za poszczególne faktury i zastosować oznaczenie „MPP” dla wszystkich tych faktur, gdzie klient dokonał zapłaty z wykorzystaniem split paymentu.

Warto jednak podkreślić, że istnieć przestaje jedynie obowiązek stosowania oznaczenia „MPP” w ramach JPK. Nie znika natomiast obowiązek umieszczania symbolu „MPP” na fakturze. Podobnie jest w przypadku obowiązku zapłaty za określone towary i usługi w formule split payment, gdy kwota na fakturze przekracza 15 tys. zł.
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

W tym momencie nie ma to już jednak znaczenia, ponieważ nowe rozporządzenie nie pozostawia miejsca na wątpliwości w tej sprawie… Ministerstwo Finansów zdecydowało się bowiem uchylić w paragrafach 10. i 11. rozporządzenia dotyczącego JPK, przepisy które określają, że „MPP” jest dodatkowym oznaczeniem służącym identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W praktyce oznacza to, że w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP” – zarówno od strony zakupowej, jak i sprzedażowej.

Co to oznacza dla dealerów? Przy jakich transakcjach ta zmiana będzie najbardziej zauważalna? Jakiego rodzaju wątpliwości znikną? W kontekście zakupów dokonywanych przez dealerów najważniejsza zmiana będzie dotyczyć prawdopodobnie części kupowanych od importerów – wkrótce nie będzie konieczności oznaczania takich zakupów znacznikiem „MPP” nawet, gdy kwota wynikająca z faktury przekroczy 15 tys. zł. Jeżeli więc dealer stosował do tej pory rozwiązanie systemowe, polegające na tym, że w ramach JPK faktury dokumentujące takie transakcje, były automatycznie oznaczane „MPP”, wkrótce powinien zaniechać takiej praktyki. Dealer nie będzie musiał również stosować – w ramach JPK – oznaczenia „MPP” przy sprzedaży części do odbiorców hurtowych. Zakończą się również dylematy, czy obowiązkowi oznaczania symbolem „MPP” podlegają faktury za sprzedaż usług serwisowych oraz blacharsko-lakierniczych.

Warto jednak podkreślić, że istnieć przestaje jedynie obowiązek stosowania oznaczenia „MPP” w ramach JPK. Nie znika natomiast obowiązek umieszczania symbolu „MPP” na fakturze. Podobnie jest w przypadku obowiązku zapłaty za określone towary i usługi w formule split payment, gdy kwota na fakturze przekracza 15 tys. zł.

Znowelizowane rozporządzenie zaczęło obowiązywać 1 lipca 2021 r. Czy to oznacza, że już w pliku składanym za czerwiec (do 25 lipca) nie powinno znajdować się oznaczenie „MPP”? Nie. Przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu mówią wprost, że do JPK za czerwiec powinny być stosowane dotychczasowe zasady. Efektywnie oznaczenie „MPP” nie powinno pojawiać się w pliku JPK składanym do 25 sierpnia, a dotyczącym rozliczenia za lipiec.

Jak wspomniałam na wstępie, zmian, które wprowadza omawiane rozporządzenie, jest więcej. Kolejna dotyczy paragonów z NIP do kwoty 450 zł, które uznawane są za faktury uproszczone. Dotychczas obowiązywała zasada, w myśl której takie dokumenty należy wykazywać w JPK zbiorczo poprzez znacznik „RO” – bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie. To rozwiązanie miało jednak charakter czasowy – obowiązywało tylko do końca czerwca. Na podstawie najnowszego rozporządzenia zbiorcze ujmowanie paragonów z NIP-em znalazło się w przepisach na stałe. Warto jednak mieć świadomość, że z opisywanego ułatwienia dealerzy skorzystają w ograniczonym stopniu, ponieważ powszechna praktyka stosowana przez dealerów przewiduje, że ewidencja sprzedaży rozpoczyna się nie od paragonu z kasy fiskalnej, tylko od wystawienia faktury. Dodatkowo dealerzy coraz częściej odchodzą od ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz podatników VAT. Dzieje się tak z wielu powodów. Główne to: uniknięcie potencjalnych problemów ze zmianą danych nabywcy oraz eliminacja wątpliwości związanych ze statusem nabywcy na gruncie podatku od sprzedaży detalicznej.

Co likwidacja oznaczenia „MPP” w ramach JPK oznacza dla dealerów? Najważniejsza zmiana będzie dotyczyć prawdopodobnie części kupowanych od importerów – nie będzie konieczności oznaczania takich zakupów znacznikiem „MPP” nawet, gdy kwota wynikająca z faktury przekroczy 15 tys. zł. Dealer nie będzie musiał również stosować oznaczenia „MPP” przy sprzedaży części do odbiorców hurtowych. Zakończą się również dylematy, czy w ramach JPK obowiązkowi oznaczania symbolem „MPP” podlegają faktury za sprzedaż usług serwisowych oraz blacharsko-lakierniczych.
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

O innych zmianach, które wprowadza nowelizacja rozporządzenia dotyczącego JPK, mówiło się już wcześniej. Mam na myśli choćby doprecyzowanie stosowania oznaczania GTU_01. Nowe rozporządzenie określa wprost, że tym kodem objęta jest sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (oznaczonych kodami CN 2203-2208). Tym samym znikają wątpliwości, czy GTU_01 powinno się oznaczać np. płyny do spryskiwaczy zawierające alkohol etylowy. W wyniku zmiany takie produkty jednoznacznie nie podlegają temu oznaczeniu. Minister Finansów doprecyzował również, że oznaczenie GTU_07 dotyczy wszystkich pojazdów i części wymienionych w ramach kodów CN od 8701 do 8708, a nie tylko samochodowych. W praktyce nie powinno to jednak wpłynąć na zakres stosowania kodu GTU_07 przez dealerów samochodów, jako że spektrum ich działania obejmuje głównie pojazdy o kodach 8703 i 8704 oraz sprzedaż części do takich pojazdów. Co więcej, już dotychczas kod ten był stosowany do pełnego zakresu towarów objętych wskazanymi kodami CN i nic w tym zakresie nie powinno ulec zmianie.

Na końcu wspomnę też o tym, że nowe rozporządzenie dotyczące JPK wiąże się z likwidacją dotychczasowych znaczników „SW” i „EE” i zastąpieniem ich jednym kodem „WSTO_EE”. Nowy znacznik będzie miał zastosowanie do każdej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (w przepisach pojawi się w związku z tym nowe pojęcie – WSTO) oraz do każdej usługi TBE (pod tym skrótem kryje się świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych). Oba rodzaje działalności nie są jednak zbyt często wykonywane przez dealerów, więc będą miały one wpływ jedynie na niewielką część firm działających w branży. Warto jednak zaznaczyć, że rozporządzenie zawiera przepis przejściowy, który przewiduje, że oznaczenie „WSTO_EE” będzie stosowane dopiero w rozliczeniu za styczeń 2022 r., a w okresie od lipca do grudnia 2021 r. do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w ewidencji będzie stosowane oznaczenie „EE”.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.