Strategie podatkowe dopiero za rok? Ministerstwo szykuje zmiany

wykresy

Wszystko wskazywało na to, że informacje o strategii podatkowej dealerzy będą musieli opublikować do końca tego roku. Ministerialny zespół pracuje jednak nad odroczeniem tego obowiązku.

Nowelizacja przepisów o podatku CIT, która weszła w życie na początku roku, wprowadziła obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, informacja na temat strategii powinna zostać opublikowana do końca roku następującego po zakończeniu danego roku podatkowego, czyli do 31 grudnia. Szybko po uchwaleniu przepisów pojawiły się jednak wątpliwości, kiedy po raz pierwszy pojawi się obowiązek sprawozdawczy i którego roku ma dotyczyć informacja o realizowanej strategii – już 2020 czy dopiero 2021 roku?

Inne zdanie na ten temat miało większość ekspertów i doradców podatkowych, a inne – przedstawiciele rządu. Przedstawiciele pierwszej grupy słusznie zauważali, że prawo nie powinno działać wstecz i w związku z tym trudno wymagać od przedsiębiorców, by publikowali informację na temat strategii realizowanej już w 2020 r., czyli przed wejściem w życie nowego obowiązku. Zdaniem wielu doradców podatkowych – w tym także moim – pierwszym okresem, który powinien podlegać obowiązkowi informacyjnemu, jest rok 2021, co oznaczałoby, że po raz pierwszy informacja o strategii powinna zostać opublikowana dopiero do końca 2022 r. Innego zdania było jednak Ministerstwo Finansów, które przekonywało, że przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania informacji o strategii już za 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r. A co z zasadą niedziałania prawa wstecz? Według resortu finansów można od niej odstąpić w przypadku ważnego interesu publicznego, którym w tym przypadku jest publikacja informacji o strategii podatkowej (zdaniem Ministerstwa realizacja tego obowiązku ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania lub zaniżania podstawy opodatkowania).

Wiele wskazuje jednak na to, że rząd dojrzewa do zmiany zdania w tej kwestii. Źródłem optymizmu jest projekt ustawy ukierunkowany na likwidowanie barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, nazywany również tarczą prawną. Pracuje nad nim Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które powołało w tym celu specjalny zespół. Jednym z efektów jego prac ma być dodanie do obowiązujących przepisów art. 21a, który będzie przewidywał, że pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej należy sporządzić za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. Gdyby przepisy weszły w życie w takim kształcie, oznaczałoby to, że pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej należałoby opublikować do 31 grudnia 2022 r.

Opracowanie pewnych procedur w zakresie podatków może okazać się z perspektywy dealera bardzo przydatne – niezależnie od tego, czy będzie miał on obowiązek publikowania informacji o strategii podatkowej, czy nie. Wdrożenie i stosowanie takich procedur, ukierunkowanych również na weryfikację dostawców i ich rzetelności, to jeden z elementów udowadniania należytej staranności podatnika.
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

Przypomnę, że do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej zobligowane są firmy dealerskie, których przychody w skali roku przekraczają 50 mln euro, oraz podatkowe grupy kapitałowe. Dla takich podmiotów odroczenie obowiązku publikacji strategii z pewnością byłoby sporą ulgą – zwłaszcza wziąwszy pod uwagę dosyć rozbudowany zakres informacji, które należy zawrzeć w publikacji dotyczącej stosowanej polityki podatkowej. Podkreślę jednak, że projekt ustawy zakładającej przesunięcie terminu realizacji tego obowiązku znajduje się obecnie w konsultacjach, więc jego wejście w życie nie jest przesądzone i konieczne będzie obserwowanie dalszych wydarzeń w tej sprawie.

Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na inny wymiar tej sprawy. Bolączką, na którą cierpi wielu dealerów – i to niezależnie od poziomu przychodów – jest brak ustalonych procedur, który powoduje, że ich pracownicy (głównie handlowcy i doradcy serwisowi), trochę na własną rękę podejmują działania, które później muszą być korygowane przez dział księgowości. Niewykluczone, że opracowanie pewnych procedur w zakresie podatków może okazać się z perspektywy dealera bardzo przydatne – niezależnie od tego, czy będzie miał on obowiązek publikowania informacji o strategii podatkowej, czy nie. Warto też dodać, że wdrożenie i stosowanie takich procedur, ukierunkowanych również na weryfikację dostawców i ich rzetelności, to jeden z elementów udowadniania należytej staranności podatnika oraz jego działania w dobrej wierze.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.