Rozliczenie PFR. Co nowego wiemy?

PFR

Blisko 12 miesięcy temu pierwsi dealerzy otrzymali subwencję z PFR. Zbliża się czas na rozliczenie tych środków. Już teraz widać, że sam proces może nie przebiegać tak łatwo i w sposób zautomatyzowany, jak zapowiadano. Po sygnałach, które już otrzymujemy, widać również, że rozliczenie subwencji będzie sprawiało problemy natury księgowej i podatkowej. Wciąż czekamy choćby na stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące tego, czy kwota subwencji – w części, która zostanie umorzona – będzie stanowić dla dealera przychód podatkowy. Cały czas możemy też mieć wątpliwości w zakresie rozumienia pojęcia „skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży” czy sposobu liczenia stanu zatrudnienia na potrzeby rozliczenia subwencji. Ale po kolei…

1. Dealerów z pewnością interesują najważniejsze terminy dotyczące procedury rozliczania subwencji. Zaprezentujemy je na przykładzie firmy, która otrzymała subwencję stosunkowo szybko, bo już 5 maja 2020 r. Cała procedura rozliczenia subwencji zostanie rozpoczęta przez bank, za pośrednictwem którego dealer otrzymał subwencję. Proces rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od wydania przez PFR decyzji o uzyskaniu subwencji. Jeśli zatem PFR wydał decyzję o przyznaniu dealerowi subwencji 5 maja 2020 r., to przed 5 maja 2021 r., zapewne około 4 maja, PFR zaproponuje propozycję rozliczenia subwencji. Bank za pośrednictwem bankowości elektronicznej skieruje do dealera propozycję oświadczenia o rozliczeniu subwencji, który będzie już częściowo uzupełniony. Dealer będzie musiał podać np. kwotę skumulowanej straty gotówkowej. Następnie dealerowi zostanie udostępniona zmodyfikowana propozycja rozliczenia. W terminie 10 dni od otrzymania propozycji dealer będzie miał czas na wypełnienie, podpisanie i wysłanie oświadczenia. PFR wyda decyzję o wysokości kwoty subwencji do zwrotu w terminie 15 dni. W razie otrzymania niesatysfakcjonującej decyzji dealer będzie mógł wziąć udział w postępowaniu wyjaśniającym. 

2. Od samego początku wokół subwencji z PFR pojawiało się wiele wątpliwości natury podatkowej. Dealerskie działy księgowości zastanawiały się m.in. czy subwencja stanowi przychód, który należy opodatkować. A jeśli tak, to jaka kwota będzie stanowiła przychód i w którym momencie należy go opodatkować (przed czy po umorzeniu części kwoty do spłaty)? Dziś wiemy, że kwota otrzymanej subwencji nie stanowi przychodu podatkowego. Natomiast jeśli chodzi o kwotę subwencji, która zostanie umorzona, to na ten moment przyjmuje się, że będzie ona stanowić dla dealera przychód podatkowy. Jak jednak wskazuje PFR, Ministerstwo Finansów ma wydać w najbliższych dniach komunikat w tej sprawie. Być może umorzona kwota subwencji będzie częściowo lub całkowicie zwolniona z podatku dochodowego.

Kwota otrzymanej subwencji nie stanowi przychodu podatkowego. Jeśli chodzi o kwotę subwencji, która zostanie umorzona, to przyjmuje się, że będzie ona stanowić dla dealera przychód podatkowy. Ministerstwo Finansów ma jednak wydać w najbliższych dniach komunikat w tej sprawie
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

3. Przedsiębiorcy wiele oczekiwali sobie po objaśnieniach dotyczących rozliczenia subwencji, których wydanie zapowiadał PFR. Ostatecznie pojawiły się one 13 kwietnia. W tym samym czasie PFR opublikował uzupełniony regulamin, który zacznie obowiązywać od 28 maja 2021 r. Regulamin został uzupełniony o informacje dotyczące rozliczenia subwencji, w tym dotyczące procedury rozliczenia i rodzaju decyzji wydawanych przez PFR. Dokument ten ma jednak raczej charakter ogólny. Bardziej szczegółowo sposób rozliczenia PFR omawia w pytaniach i odpowiedziach, znajdujących się na stronie internetowej. Z pewnością jednak – tak, jak przy składaniu wniosków o subwencję – pojawi się szereg pytań, których na ten moment PFR nie wyjaśnia…

4. Zagadnieniem, które budziło najwięcej wątpliwości do tej pory, było rozumienie pojęcia skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Teraz jednak PFR wyjaśnił, że skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży nie jest tożsama ze stratą na sprzedaży, o której mowa w ustawie o rachunkowości. I choć wyjaśniono także, jak rozliczyć tę stratę, to i tak w tym zakresie pojawi się szereg pytań i wątpliwości. Jeśli chodzi o inne kwestie, to spodziewamy się, że pojawią się rozbieżności pomiędzy stanem zatrudnienia potrzebnym do rozliczenia subwencji wyliczonym przez dealera a tym wskazanym przez PFR. Wynika to z faktu, że te dane będą ustalane na podstawie baz ZUS. Dlatego będą pojawiać się nieścisłości, które trzeba będzie wyjaśniać indywidualnie.

5. Wobec pytań, jakie zgłaszają do nas Państwo w związku z zasadami rozliczania subwencji, jej zwrotem, a także rozliczeniem księgowym, już 5 maja 2021 r. zorganizujemy ponad dwugodzinne szkolenie na ten temat. Będzie ono skierowane do osób odpowiedzialnych za proces pozyskania i rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej, a także pracowników działów księgowości, którzy otrzymane wsparcie (zarówno z PFR, jak i innych źródeł, np. FGŚP czy ZUS) muszą prawidłowo ująć w księgach rachunkowych oraz zaprezentować w sprawozdaniu finansowym. 

Szkolenie to poprowadzimy we trójkę: Małgorzata Sobońska-Szylińska, Maja Fabrowska i Marta Szafarowska. Co więcej, udział w tym ważnym szkoleniu będzie bezpłatny dla wszystkich uczestników szkolenia podatkowego (13-14 maja 2021), które poprowadzi Marta Szafarowska (dla osób wybierających pakiet standardowy lub wyższy). Dlatego już dziś zachęcamy do zgłoszenia udziału w szkoleniu podatkowym – tak, aby mieć pewność bezpłatnego udziału w szkoleniu z rozliczania subwencji PFR, które odbędzie się już 5 maja.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.