Rząd przyjął Slim VAT 2. Jakie zmiany dla dealerów?

laptop

Prace nad uproszczeniami w podatku VAT wchodzą w kolejną fazę. Po tym jak w lutym Ministerstwo Finansów opublikowało projekt pakietu Slim VAT 2 i skierowało go do prekonsultacji, w ubiegłym tygodniu rozwiązania składające się na pakiet zostały przyjęte przez rząd. Z niektórych zapowiadanych ułatwień skorzystają również dealerzy. Niestety, będzie ich mniej, niż zapowiadano.

Rozwiązania, które mogą ułatwić życie działom księgowości firm z branży motoryzacyjnej, nie ograniczają się do nowych zasad zgłaszania samochodów na VAT-26. Temu tematowi poświęciłam sporo miejsca podczas majowego szkolenia podatkowego. Poniżej zamieszczam fragment nagrania poświęcony temu zagadnieniu, przy czym od razu zaznaczę, że projekt ostatecznie przekazany do Sejmu jest węższy od pierwowzoru – zakłada jedynie odsunięcie obowiązku złożenia VAT-26 do 25 dnia kolejnego miesiąca. Na dealerów czekają jednak także zmiany w zakresie rozliczeń z tytułu WNT i importu usług, a także możliwości wykorzystywania mechanizmu podzielonej płatności.

Na chwilę obecną w projekcie nie zostały uwzględnione np. zmiany w zakresie wystawiania faktur korygujących. Niemniej jednak, najważniejsze jest to, że w ramach projektu Ministerstwo Finansów podjęło próbę implementacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-895/19, dotyczącego odliczania podatku naliczonego VAT z tytułu WNT w razie opóźnienia w jego wykazaniu. Zgodnie z projektem, zarówno w przypadku WNT, jak i importu usług, podatek naliczony VAT z tytułu tych transakcji podlegałby odliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (a więc za okres, w którym wykazany zostanie podatek należny), przy założeniu, że przedsiębiorca wykaże podatek należny za właściwy okres. Nie będzie miał tu jednak znaczenia okres trzech miesięcy. Nadal jednak pozostanie wymóg, by faktura dokumentująca WNT wpłynęła do podatnika w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

W ramach pakietu Slim VAT 2 resort finansów planuje również uregulować zasady rozliczania korekt (w szczególności in minus) dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu usług. Ministerstwo dostrzegło, że przedsiębiorcy często mają problemy z identyfikacją okresu, którego powinna dotyczyć korekta podatku należnego i naliczonego. Po wejściu w życie drugiej odsłony Slim VAT-u ma to być prostsze. Minister zadbał o to, by w ustawie znalazły się zapisy, które wprost uregulują to, co wynika z obowiązującej dziś praktyki. Już wkrótce przepisy będą określać, że korekty podstawy opodatkowania dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przyczyna korekty istniała już historycznie, a nasz kontrahent pomylił się już przy wystawianiu pierwotnej faktury i teraz musi zredukować tę cenę, to my – otrzymując fakturę korygującą – musimy cofnąć się do momentu, w którym pierwotnie rozpoznaliśmy obowiązek podatkowy i odpowiednio zmniejszyć VAT należny. Jeśli natomiast korekta będzie wynikać z bieżących przyczyn, czyli np. z przyznanego nam rabatu, to taką korektę w zakresie podatku należnego będzie należało uwzględnić na bieżąco.

Oczywiście import usług oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wiąże się nie tylko z podatkiem VAT należnym, ale też naliczonym. Dlatego w ramach pakietu Slim VAT 2 zmieni się również kształt art. 86 ustawy o VAT. Pojawi się w nim przepis, który będzie określał, że jeśli obniżamy podstawę opodatkowania – czy to z tytułu importu usług, czy nabycia wewnątrzwspólnotowego – to jako nabywca będziemy również zobowiązani do tego, by zmniejszyć podatek VAT naliczony w rozliczeniu za okres, w którym dokonaliśmy korekty podstawy opodatkowania.

W projekcie nie zostały uwzględnione np. zmiany w zakresie wystawiania faktur korygujących. Niemniej jednak, najważniejsze jest to, że w ramach projektu Ministerstwo Finansów podjęło próbę implementacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-895/19, dotyczącego odliczania podatku naliczonego VAT z tytułu WNT w razie opóźnienia w jego wykazaniu.
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

Kończąc omawianie wątków związanych ze Slim VAT 2, chciałabym jeszcze krótko opisać czekające nas zmiany w zakresie Prawa bankowego i stosowania przepisów o mechanizmie podzielonej płatności. Z perspektywy dealera najbardziej interesującym rozwiązaniem w tym obszarze może być możliwość przemieszczania środków zgromadzonych na rachunkach VAT prowadzonych przez różne banki. Dziś transferowanie środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi jest możliwe tylko wtedy, gdy firma posiada co najmniej dwa takie rachunki w jednym banku, co w praktyce jest dosyć rzadko spotykane. Częstszym scenariuszem jest posiadanie przez firmę dwóch rachunków (w tym VAT-owskich) w dwóch różnych bankach. Po wejściu w życie pakietu Slim VAT 2 firma będzie miała możliwość dokonania wewnętrznego przekazania tych środków na inny rachunek VAT prowadzony przez inny bank. Może to udrożnić płatności dealera i w pewien sposób poprawić jego płynność finansową.

Analizując najnowszą propozycję przepisów przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, w mojej ocenie, można zaryzykować stwierdzenie, że Slim VAT 2 będzie zbiorem zmian nieco lepszym niż pierwsza odsłona tego pakietu, która – jak doskonale wiadomo – wprowadziła sporo zamieszania w szczególności w zakresie stosowania przepisów dotyczących faktur korygujących. O tym, jaki będzie ostateczny kształt przepisów składających się na Slim VAT 2 i jak będzie wyglądało stosowanie ich w praktyce, dowiemy się jednak dopiero za jakiś czas. Nad projektem ustawy pochyli się wkrótce Sejm. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 października 2021 r.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.