Subwencja z PFR wolna od podatku?!

domek i pieniądze

Poprawne rozliczenie i ujęcie księgowe środków uzyskanych z PFR to nie lada problem, o czym świadczy liczba pytań zgłaszanych przez dealerskie działy księgowości. Praktycznie w przeddzień rozliczenia otrzymanych środków dealerzy dowiadują się jednak, że od umorzonej kwoty subwencji – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – prawdopodobnie nie będą musieli zapłacić podatku.

Skąd takie informacje? Napisał o nich „Dziennik Gazeta Prawna”. Z tekstu dowiadujemy się, że w programie konwergencji, czyli dokumencie, który co roku rząd wysyła do Unii Europejskiej, znalazła się informacja o planowanym zwolnieniu od podatków CIT i PIT umorzenia subwencji z PFR. Do tej pory przyjmowano, że kwota subwencji, która zostanie umorzona, będzie stanowić dla dealera przychód podatkowy. PFR wskazywał jednak, że Ministerstwo Finansów może wydać komunikat w tej sprawie i być może umorzona kwota subwencji będzie częściowo lub całkowicie zwolniona z podatku dochodowego.

Co jest potrzebne do tego, by od umorzonej kwoty wsparcia nie trzeba było płacić podatku dochodowego? Niezbędne będą działania legislacyjne. Jakie? – Wystarczające byłoby rozporządzenie Ministra Finansów o zaniechaniu poboru podatku od umorzonej części subwencji. Rozpoczął się już proces rozliczenia subwencji, dlatego już teraz dealerzy powinni wiedzieć, że nie będą musieli płacić podatku. Mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów przyśpieszy ten proces  – wyjaśnia Maja Fabrowska, radca prawny, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe.

Co z kosztami?

Drugą dobrą wiadomością dla dealerów ma być to, że zwolnienie z podatku umorzonej kwoty środków otrzymanych z PFR, prawdopodobnie nie będzie wiązało się z koniecznością korygowania kosztów. Oznaczałoby to, że wszystkie wydatki sfinansowane ze środków z PFR (nawet w części umorzonej i zwolnionej z podatku) będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu dealera. Co prawda Ministerstwo Finansów jak dotąd nie wydało komunikatu w tej sprawie, ale zdaniem ekspertów należy spodziewać się tu podobnego scenariusza jak w przypadku innego instrumentu zwrotnego, z jakiego mogły skorzystać firmy poszkodowane przez epidemię. Chodzi o ubiegłoroczne mikropożyczki dla przedsiębiorców – ich zwrot został umorzony, a przychód, jaki był konsekwencją ich otrzymania, zwolniono z podatku. Mimo to firmowe wydatki sfinansowane z mikropożyczki mogły być zaliczane do kosztów. 

Czy decyzja Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości „ukosztowienia” wydatków sfinansowanych z umorzonej części subwencji z PFR również potrzebuje umocowania w postaci ustawy lub rozporządzenia? – Jeśli Minister Finansów chciałby podjąć decyzję o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z subwencji, to powinien również i w tym temacie zająć oficjalne stanowisko, np. w postaci rozporządzenia – wyjaśnia Maja Fabrowska z Gekko Taxens.

A co, gdyby resort finansów zdecydował, że zakupów zrealizowanych przy użyciu umorzonych środków z PFR nie można jednak zaliczyć w koszty? – Wówczas zwolnienie byłoby iluzoryczne. Z jednej strony dealer byłby zwolniony z podatku, a z drugiej musiałby skorygować koszty uzyskania przychodów. Ostatecznie i tak wpłynęłoby to na konieczność zapłaty większego podatku przez dealera – wyjaśnia z kolei Małgorzata Sobońska–Szylińska, adwokat, partner w Gekko Taxens Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

Czas goni

Rozliczenie subwencji z PFR to jeden z najważniejszych tematów dla dealerskich działów księgowości w ostatnich tygodniach. Nic dziwnego. Pierwsi dealerzy skorzystali z subwencji PFR jeszcze w ostatnich dniach kwietnia 2020 r. Tymczasem cała procedura rozliczenia subwencji jest rozpoczynana przez bank, za pośrednictwem którego firma otrzymała subwencję. Proces rozpocznie się po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji. To właśnie data wypłaty subwencji – zgodnie z najnowszymi wytycznymi PFR-u – będzie miała decydujące znaczenie dla poszczególnych terminów. Przykładowo: oświadczenie o rozliczeniu powinno zostać złożone nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji, ale jednocześnie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.