AML – informator dotyczący stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w firmie dealerskiej

Zachęcamy do pobrania informatora dotyczącego stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) w firmie dealerskiej.

Znajdą w nim Państwo m.in. artykuły dotyczące:

  • możliwości kopiowania dowodów osobistych klientów – w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy AML,
  • działań identyfikacyjnych i weryfikacyjnych, jakie należy stosować wobec klientów,
  • możliwości ograniczenia płatności gotówkowych w firmie dealerskiej i doprowadzenia do utracenia statusu instytucji obowiązanej na gruncie Ustawy AML.
W opracowaniu znajdują się również informacje na temat:
  • dodatkowych procedur oraz instrukcji, które są wymagane od dealerów w zależności od tego, czy przyjmują płatności nadprogowe,
  • dostosowanego do wymogów ustawowych szkolenia dotyczącego realizacji obowiązków wynikających z Ustawy AML przez firmy dealerskie.

Informator można pobrać, klikając tutaj lub w poniższy przycisk.