Obowiązek zgłoszenia w CRPA do 30 czerwca 2021 r. Pobierz instrukcję

zegar

Przepisy znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym zaczną obowiązywać już 1 lipca 2021 r. Najnowsze regulacje wprowadzają m.in. obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Spoczywa on na tych firmach, które dokonują czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (np. import, WNT samochodów osobowych). Jeśli dealer dokonał zgłoszenia już wcześniej (poprzez formularz AKC-R), jest zobowiązany do dokonania jedynie aktualizacji danych w CRPA. Zgłoszenia lub aktualizacji należy dokonać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) do 30 czerwca 2021 r. Usługa ta jest bezpłatna.

W związku z tym, że 1 lipca 2021 r. przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie również dokonywanie zmian konstrukcyjnych, których skutkiem jest zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy, także dealerzy wykonujący takie zmiany powinni dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA. Powinno to nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą.

Obowiązek zgłoszenia do CRPA, spoczywa na dealerze nawet w przypadku, gdy to nie jego pracownicy fizycznie wykonują czynności związane ze zmianami konstrukcyjnymi. Jeśli to dealer jest właścicielem samochodu poddawanego przeróbkom, to właśnie na nim będzie ciążył obowiązek zapłaty akcyzy i dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, mimo że techniczne czynności może wykonywać podmiot zewnętrzny – w ramach otrzymanego zlecenia.

Ministerstwo Finansów przygotowało szczegółową instrukcję, która pomoże w dokonaniu lub aktualizacji zgłoszenia. Można ją pobrać poniżej. Dla Państwa wygody instrukcja została podzielona na cztery części.

krok 1

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych to rejestr elektroniczny prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dotyczy m.in.

•    podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zamierzającego wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności;

•    podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zamierzającego wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów;

•    podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zamierzającego wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów;

Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać jednym z podpisów elektronicznych tj. certyfikatem celnym, podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, podpisem osobistym.

Jak informuje resort finansów, dodatkowe informacje dotyczące rejestracji w PUESC i CRPA można uzyskać w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, pod numerem telefonu: (61) 658 35 32 (tonowo wybrać 1).